Vijesti - ožujak / mart 2016. godine

- 29. - 31.03.2016. godine, Vukovar: U okviru projekta „Poticanje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini“, kojeg provodi Romsko nacionalno vijeće (RNV) u partnerstvu s Centrom za mir – Vukovar, održan je drugi regionalni trening za izgradnju kapaciteta predstavnika lokalnih i regionalnih vijeća te udruga romske nacionalne manjine iz ciljanih jedinica samouprave s područja Brodsko-posavske, Osiječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Sisačko-moslavačke županije.

Osnovni cilj treninga bio je osnažiti ciljane romske dionike za razvoj i jačanje suradnje s predstavnicima jedinica samouprave u planiranju i izradi lokalnih akcijskih planova te uspostavljanju lokalnih tijela za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. – 2020., kao i za zagovaranje i razvoj šire međusektorske suradnje u provedbi Nacionalne strategije na lokalnoj i regionalnoj razini.

Na treningu je sudjelovalo 26 romskih dionika, a održali su ga neovisni stručnjaci Srđan Dvornik i Biserka Tomljenović.

Provedba projekta financirana je sredstvima EU iz programa pretpristupne pomoći IPA 2012, u okviru poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava“ putem Središnje agencije za financiranje i ugovaranje - SAFU, kao ugovornog tijela u Republici Hrvatskoj. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više informacija o projektu kliknite ovdje.

 

- 22. - 24. 03. 2016. godine, Zagreb: U Zagrebu je održan modul III programa edukacije „Priprema i provedba EU projekata“ za izgradnju kapaciteta te unaprjeđenje znanja i vještine mladih (romskih) aktivista u domeni upravljanja projektnim ciklusom (PCM) pod nazivom „Priprema projektne aplikacije“.

U edukaciju je uključeno 11 mladih iz romske zajednice iz različitih dijelova Hrvatske.

Radionicu vode trenerice Vanja Đurić Bjelanović i Martina Uglik.

Edukaciju organizira Konzorcij PGF Hrvatska u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionlanih manjina Vlade RH, u okviru projekta PGF Hrvatska čije provođenje financijski podržavaju Fondacije otvoreno društvo iz Budimpešte. Više informacija o projektu PGF Hrvatska dostupno je na: www.pgfhr.org

 

- 20. - 22.03.2016. godine, Zagreb: U okviru projekta „Poticanje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini“, kojeg provodi Romsko nacionalno vijeće (RNV) u partnesrtvu s Centrom za mir – Vukovar, održan je prvi regionalni trening za izgradnju kapaciteta predstavnika lokalnih i regionalnih vijeća te udruga romske nacionalne manjine iz ciljanih jedinica samouprave s područja Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Koprivničko-križevačke županije.

Osnovni cilj treninga bio je osnažiti ciljane romske dionike za razvoj i jačanje suradnje s predstavnicima jedinica samouprave u planiranju i izradi lokalnih akcijskih planova te uspostavljanju lokalnih tijela za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. – 2020., kao i za zagovaranje i razvoj šire međusektorske suradnje u provedbi Nacionalne strategije na lokalnoj i regionalnoj razini.

Na treningu je sudjelovalo 15 romskih dionika, a održali su ga neovisni stručnjaci Srđan Dvornik i Biserka Tomljenović.

Provedba projekta financirana je sredstvima EU iz programa pretpristupne pomoći IPA 2012, u okviru poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava“ putem Središnje agencije za financiranje i ugovaranje - SAFU, kao ugovornog tijela u Republici Hrvatskoj. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više informacija o projektu kliknite ovdje.

PUBLIKACIJE

Izvješće o dobrim/lošim praksama u međusektorskoj suradnji u provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020. na lokalnoj i regionalnoj razini

 

 

 

 

 

 

 

Provođenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. u 2014. godini - Rezultati alternativnog praćenja

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o provedbi alternativnog praćenja provođenja NSUR_Projekt zagovaranja uključivanja Roma

 

 

 

 

 

Korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova za uključivanje Roma_Vodič za lokalne vlasti

 

 

 

 

 

Podučavanje za rano učenje predškolski odgoj za različitost – referentni vodič

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj medijske odgovornosti u funkciji jačanja socijalne integracije Roma

 

 

 

 

 

 

 

Izvješće organizacija civilnog društva o provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma  i Akcijskog plana Desetljeća u Republici Hrvatskoj u 2012. i 2013. godini

 

 

 

 

 

 

 

Alternativno praćenje i zagovaranje provođenja NSUR 2013.-2020._Smjernice za lokalne romske aktiviste i predstavnike

 

 

 

 

 

 

 

Kratki vodič kroz ljudska prava za pripadnice nacionalnih manjina

 

Izvještaj za 2012. godinu - Koliko jednakosti? Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o suzbijanju diskriminacije

 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O IZMJENAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

 

Pravo na zastupljenost i na zapošljavanje nacionalnih manjina sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina – zakonski okvir te provedbeni planovi i akti

 

OTVORENI POZIV OCD-a NA SURADNJU S PUČKIM PRAVOBRANITELJEM NA IZRADI IZVJEŠĆA O POJAVAMA DISKRIMINACIJE ZA 2012. GODINU

 

OKRUGLI STOL - "ISKUSTVA U PROVEDBI ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI - ULOGA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE"

 

Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u suzbijanju diskriminacije

 

Pristup besplatnoj pravnoj pomoći za raseljena lica u zemljama Zapadnog Balkana; Pregled stanja u Bosni i Hercegovini,Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori