Vijesti - travanj / april 2016. godine

- 21 - 22. travnja/aprila 2016. godine, Gevgelija (Makedonija): Predstavnik Centra za mir - Vukovar, Ljubomir Mikić, sudjelovao je na regionalnoj konferenciji  „Komunikacija i suradnja za ljudska prava migranata“, u organizaciji makedonskog Centra za međunarodnu suradnju (MCIC) kao resursnog centra za projekt TACSO EU (Tehnička podrška organizacijama civilnog društva). Događaj je imao za cilj stvoriti priliku za umrežavanje i koordinaciju organizacija civilnog društva koje djeluju na migracijskoj ruti, kako bi se najbolje moglo odgovoriti na promjenjive okolnosti, a okupila je 50-ak sudionika iz Turske, Makedonije, Srbije, Grčke, Bugarske, Albanije i Hrvatske. Konferencija je otvorila prostor za raspravu i razmjenu iskustava i mišljenja o stanju u regiji i trendovima koji utječu na migrante / izbjeglice i rad OCD-a. Osim toga, sudionici su imali priliku istražiti načine suradnje među organizacijama civilnog društva koje sudjeluju u procesu, a koja može olakšati njihove pojedinačne i zajedničke napore u zaštiti ljudskih prava migranata. Tijekom konferencije sudionici su izvršili terensku posjetu neformalnom migrantskom kampu u blizini Idomeni u Grčkoj i tranzitnom centru za migrante „Vinojug“ u Gevgeliji, Makedonija.

 

- 13. - 15. travnja/aprila 2016. godine, Bizovac: U okviru programa edukacije „Priprema i provedba EU projekata“ za izgradnju kapaciteta te unaprjeđenje znanja i vještine mladih (romskih) aktivista u domeni upravljanja projektnim ciklusom (PCM), održan je modul IV programa edukacije pod nazivom „Kohezijske politike - ciljevi i mogućnosti, vrste natječaja u odnosu na ciljeve i prioritete, projektni obrasci“.

U edukaciju je uključeno 10 mladih iz romske zajednice iz različitih dijelova Hrvatske. Radionicu vode trenerice Vanja Đurić Bjelanović i Martina Uglik.

Edukaciju organizira Konzorcij PGF Hrvatska u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionlanih manjina Vlade RH, u okviru projekta PGF Hrvatska čije provođenje financijski podržavaju Fondacije otvoreno društvo iz Budimpešte. Više informacija o projektu PGF Hrvatska dostupno je na: www.pgfhr.org.

PUBLIKACIJE

Izvješće o dobrim/lošim praksama u međusektorskoj suradnji u provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020. na lokalnoj i regionalnoj razini

 

 

 

 

 

 

 

Provođenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. u 2014. godini - Rezultati alternativnog praćenja

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o provedbi alternativnog praćenja provođenja NSUR_Projekt zagovaranja uključivanja Roma

 

 

 

 

 

Korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova za uključivanje Roma_Vodič za lokalne vlasti

 

 

 

 

 

Podučavanje za rano učenje predškolski odgoj za različitost – referentni vodič

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj medijske odgovornosti u funkciji jačanja socijalne integracije Roma

 

 

 

 

 

 

 

Izvješće organizacija civilnog društva o provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma  i Akcijskog plana Desetljeća u Republici Hrvatskoj u 2012. i 2013. godini

 

 

 

 

 

 

 

Alternativno praćenje i zagovaranje provođenja NSUR 2013.-2020._Smjernice za lokalne romske aktiviste i predstavnike

 

 

 

 

 

 

 

Kratki vodič kroz ljudska prava za pripadnice nacionalnih manjina

 

Izvještaj za 2012. godinu - Koliko jednakosti? Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o suzbijanju diskriminacije

 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O IZMJENAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

 

Pravo na zastupljenost i na zapošljavanje nacionalnih manjina sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina – zakonski okvir te provedbeni planovi i akti

 

OTVORENI POZIV OCD-a NA SURADNJU S PUČKIM PRAVOBRANITELJEM NA IZRADI IZVJEŠĆA O POJAVAMA DISKRIMINACIJE ZA 2012. GODINU

 

OKRUGLI STOL - "ISKUSTVA U PROVEDBI ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI - ULOGA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE"

 

Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u suzbijanju diskriminacije

 

Pristup besplatnoj pravnoj pomoći za raseljena lica u zemljama Zapadnog Balkana; Pregled stanja u Bosni i Hercegovini,Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori