Vijesti - svibanj / maj 2016. godine

 
 Tijekom svibnja održano je 9 jednodnevnih lokalnih radionica za razvoj međusektorske suradnje. Cilj radionica je poticanje međusektorskog dijaloga i suradnje u provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini.

Radionice su održane u 9 jedinica lokalne samouprave: Osijeku za Osječko-baranjsku županiju, Belom Manastiru, Vukovaru za Vukovarsko-srijemsku županiju, Slavonskom Brodu, Sisku, Kutini, Novskoj, Koprivnici za Koprivničko-križevačku županiju i Zagrebu za Zagrebačku županiju.

U 9 radionica sudjelovalo je ukupno 68 osoba. Ciljani sudionici su bili članovi vijeća romske nacionalne manjine i izabrani predstavnici te članovi romskih udruga, predstavnici lokalnih samouprava i drugih relevantnih institucija s lokalne i regionalne razine (HZZ, centri za socijalnu skrb, škole, vrtići).

Radionice su organizirane u okviru projekta „Poticanje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini“, kojeg provode Romsko nacionalno vijeće i Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć-Vukovar. Projekt je financiran sredstvima EU iz programa pretpristupne pomoći IPA 2012, putem Središnje agencije za financiranje i ugovaranje – SAFU. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više informacija o projektu kliknite ovdje.

 

- 12. – 14. svibnja/maja 2016. godine, Crikvenica: Modul V programa edukacije „Priprema i provedba EU projekata“ za izgradnju kapaciteta te unaprjeđenje znanja i vještine mladih (romskih) aktivista u domeni upravljanja projektnim ciklusom (PCM), održan je u Crikvenici pod nazivom „Osnove uspješne provedbe projekta_Praktični savjeti – lobiranje, motivacija tima, rješavanje sukoba, izvještavanje“.

U edukaciju je bilo uključeno 11 mladih pripadnika/ca iz romske zajednice iz različitih dijelova Hrvatske, dok su radionicu vodile trenerice Vanja Đurić Bjelanović i Martina Uglik.

Edukaciju organizira Konzorcij PGF Hrvatska u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionlanih manjina Vlade RH, u okviru projekta PGF Hrvatska čije provođenje financijski podržavaju Fondacije otvoreno društvo iz Budimpešte. Više informacija o projektu PGF Hrvatska dostupno je na: www.pgfhr.org.

PUBLIKACIJE

Izvješće o dobrim/lošim praksama u međusektorskoj suradnji u provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020. na lokalnoj i regionalnoj razini

 

 

 

 

 

 

 

Provođenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. u 2014. godini - Rezultati alternativnog praćenja

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o provedbi alternativnog praćenja provođenja NSUR_Projekt zagovaranja uključivanja Roma

 

 

 

 

 

Korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova za uključivanje Roma_Vodič za lokalne vlasti

 

 

 

 

 

Podučavanje za rano učenje predškolski odgoj za različitost – referentni vodič

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj medijske odgovornosti u funkciji jačanja socijalne integracije Roma

 

 

 

 

 

 

 

Izvješće organizacija civilnog društva o provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma  i Akcijskog plana Desetljeća u Republici Hrvatskoj u 2012. i 2013. godini

 

 

 

 

 

 

 

Alternativno praćenje i zagovaranje provođenja NSUR 2013.-2020._Smjernice za lokalne romske aktiviste i predstavnike

 

 

 

 

 

 

 

Kratki vodič kroz ljudska prava za pripadnice nacionalnih manjina

 

Izvještaj za 2012. godinu - Koliko jednakosti? Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o suzbijanju diskriminacije

 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O IZMJENAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

 

Pravo na zastupljenost i na zapošljavanje nacionalnih manjina sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina – zakonski okvir te provedbeni planovi i akti

 

OTVORENI POZIV OCD-a NA SURADNJU S PUČKIM PRAVOBRANITELJEM NA IZRADI IZVJEŠĆA O POJAVAMA DISKRIMINACIJE ZA 2012. GODINU

 

OKRUGLI STOL - "ISKUSTVA U PROVEDBI ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI - ULOGA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE"

 

Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u suzbijanju diskriminacije

 

Pristup besplatnoj pravnoj pomoći za raseljena lica u zemljama Zapadnog Balkana; Pregled stanja u Bosni i Hercegovini,Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori