Vijesti - srpanj / juli 2016. godine

 - 26. - 27. srpnja/jula 2016. godine, Zagreb / Vukovar: Krajem srpnja u Zagrebu u Hotelu Panorama i Vukovaru u Hotelu Lav održane su dvije follow up radionice za jačanje kapaciteta članova vijeća romske nacionalne manjine i izabranih predstavnika te članova romskih udruga.

Cilj radionica bio je daljnje jačanje romskih vijeća i predstavnika i članova udruga, kako bi kvalitetnije surađivali s lokalnim samoupravama i drugim dionicima u provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma. Radionica je nastavak ranijih aktivnosti provedenih u okviru projekta „Poticanje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini“. Na radionicama je sudjelovalo 35 osoba, a vodili su ih David D. Orlović iz RNV-a i Ljubomir Mikić iz CZMVU.

Za više informacija o projektu kliknite ovdje.

 

- 26. – 28. srpanj / jul 2016. godine, Subotica (Srbija): Predstavnik Centra za mir Vukovar Branislav Tekić sudjelovao je u radu II. tematskog sastanka regionalne mreže nevladinih udruga iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Na sastanku su predstavljeni nacrti dokumenata koji analiziraju probleme raseljenih osoba, ocjena održivosti stambenih rješenja unutar postojećih modela stambenog zbrinjavanja, naročito u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (RHP) i provođenja istoga po državama u regionu. Teme koje su predstavljene u dokumentima predstavljat će temelj budućih zagovaračkih aktivnosti mreže.

Sastanak je održan u okviru programa pod nazivom „Razvoj mreže civilnog društva u regionu Zapadnog Balkana“ koji provodi Grupa 484 iz Beograda uz podršku Misije OSCE u Republici Srbiji.

 

- 5. srpanj / jul 2016. godine, Slavonski Brod: Prvi sastanak Platforme za konzultacije i suradnju između romskih dionika, jedinica lokalne i regionalne samouprave i dionika iz javnih institucija na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini održan je u Slavonskom Brodu, kao jedna od aktivnosti koje se provode se u sklopu projekta „Poticanje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini“ čiji je cilj potaknuti provedbu Nacionalne strategije, unaprijediti suradnju i uskladiti djelovanje partnera i drugih dionika čije su aktivnosti usmjerene na poboljšanje socio-ekonomskog položaja Roma u Hrvatskoj i na njihovo uključivanje. Projekt provodi Romsko nacionalno vijeće iz Zagreba u partnerstvu s Centrom za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć - Vukovar a financiran je sredstvima EU iz programa pretpristupne pomoći IPA 2012. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Na sastanku su govorili predstavnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Područnog ureda HZZ-a Slavonski Brod, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva graditeljstva te Ureda pučke pravobraniteljice.

Više o ovom događaju možete pročitati ovdje.

PUBLIKACIJE

Izvješće o dobrim/lošim praksama u međusektorskoj suradnji u provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020. na lokalnoj i regionalnoj razini

 

 

 

 

 

 

 

Provođenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. u 2014. godini - Rezultati alternativnog praćenja

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o provedbi alternativnog praćenja provođenja NSUR_Projekt zagovaranja uključivanja Roma

 

 

 

 

 

Korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova za uključivanje Roma_Vodič za lokalne vlasti

 

 

 

 

 

Podučavanje za rano učenje predškolski odgoj za različitost – referentni vodič

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj medijske odgovornosti u funkciji jačanja socijalne integracije Roma

 

 

 

 

 

 

 

Izvješće organizacija civilnog društva o provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma  i Akcijskog plana Desetljeća u Republici Hrvatskoj u 2012. i 2013. godini

 

 

 

 

 

 

 

Alternativno praćenje i zagovaranje provođenja NSUR 2013.-2020._Smjernice za lokalne romske aktiviste i predstavnike

 

 

 

 

 

 

 

Kratki vodič kroz ljudska prava za pripadnice nacionalnih manjina

 

Izvještaj za 2012. godinu - Koliko jednakosti? Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o suzbijanju diskriminacije

 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O IZMJENAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

 

Pravo na zastupljenost i na zapošljavanje nacionalnih manjina sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina – zakonski okvir te provedbeni planovi i akti

 

OTVORENI POZIV OCD-a NA SURADNJU S PUČKIM PRAVOBRANITELJEM NA IZRADI IZVJEŠĆA O POJAVAMA DISKRIMINACIJE ZA 2012. GODINU

 

OKRUGLI STOL - "ISKUSTVA U PROVEDBI ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI - ULOGA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE"

 

Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u suzbijanju diskriminacije

 

Pristup besplatnoj pravnoj pomoći za raseljena lica u zemljama Zapadnog Balkana; Pregled stanja u Bosni i Hercegovini,Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori