Vijesti - listopad / oktobar 2016. godine

 - 13. listopada / oktobra 2016. godine, Zagreb: Centar za mir Vukovar je na temelju provedenog Javnog natječaja i Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih fakulteta za rad pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći sklopio s Ministarstvom pravosuđa Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za projekt pružanja primarne pravne pomoći iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu.
Potpisivanjem Ugovora Centar za mir Vukovar službeno počinje provedbu projekta primarne pravne pomoći pod nazivom „Pravna pomoć ranjivim i marginaliziranim skupinama“.

 

- 10. - 13. listopada / oktobra 2016. godine, Zlatibor (Srbija): predstavnici Centra za mir – Vukovar, sudjelovali su na regionalnom treningu o migracijama i međunarodnom pravu ljudskih prava. Trening je održan u organizaciji Misije OSCE u Republici Srbiji, Grupe 484 iz Beograda (Srbija) i Međunarodne Komisije Pravnika iz Ženeve (Švicarska). Trening je na teme koncepta međunarodnog prava ljudskih prava i drugih oblika međunarodne zaštite, te primjeni međunarodnih i mehanizama Europske unije u kontekstu zaštite ljudskih prava migranata i izbjeglica trening održao g. Massimo Frigo iz Međunarodne Komisije Pravnika iz Ženeve.

PUBLIKACIJE

Izvješće o dobrim/lošim praksama u međusektorskoj suradnji u provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020. na lokalnoj i regionalnoj razini

 

 

 

 

 

 

 

Provođenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. u 2014. godini - Rezultati alternativnog praćenja

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o provedbi alternativnog praćenja provođenja NSUR_Projekt zagovaranja uključivanja Roma

 

 

 

 

 

Korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova za uključivanje Roma_Vodič za lokalne vlasti

 

 

 

 

 

Podučavanje za rano učenje predškolski odgoj za različitost – referentni vodič

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj medijske odgovornosti u funkciji jačanja socijalne integracije Roma

 

 

 

 

 

 

 

Izvješće organizacija civilnog društva o provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma  i Akcijskog plana Desetljeća u Republici Hrvatskoj u 2012. i 2013. godini

 

 

 

 

 

 

 

Alternativno praćenje i zagovaranje provođenja NSUR 2013.-2020._Smjernice za lokalne romske aktiviste i predstavnike

 

 

 

 

 

 

 

Kratki vodič kroz ljudska prava za pripadnice nacionalnih manjina

 

Izvještaj za 2012. godinu - Koliko jednakosti? Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o suzbijanju diskriminacije

 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O IZMJENAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

 

Pravo na zastupljenost i na zapošljavanje nacionalnih manjina sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina – zakonski okvir te provedbeni planovi i akti

 

OTVORENI POZIV OCD-a NA SURADNJU S PUČKIM PRAVOBRANITELJEM NA IZRADI IZVJEŠĆA O POJAVAMA DISKRIMINACIJE ZA 2012. GODINU

 

OKRUGLI STOL - "ISKUSTVA U PROVEDBI ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI - ULOGA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE"

 

Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u suzbijanju diskriminacije

 

Pristup besplatnoj pravnoj pomoći za raseljena lica u zemljama Zapadnog Balkana; Pregled stanja u Bosni i Hercegovini,Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori