Vijesti - studeni / novembar 2016. godine

 

 - 15. – 18. studeni / novembar 2016. godine, Aranđelovac (Srbija): Predstavnici Centra za mir Vukovar sudjelovali su u radu III. tematskog sastanka regionalne mreže nevladinih udruga iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Na sastanku su predstavljeni sadržaji tematskih dokumenata kojima se analiziraju problemi raseljenih osoba i održivost stambenih rješenja unutar postojećih modela stambenog zbrinjavanja, s naročitim osvrtom na provođenje Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (RHP).

Sastanak je održan u okviru programa pod nazivom „Razvoj mreže civilnog društva u regionu Zapadnog Balkana“ koji provodi Grupa 484 iz Beograda uz podršku Misije OSCE u Republici Srbiji.

 

 

 - 7. - 11. studenog 2016. godine, Srbija/Makedonija: Projektni tim PGF Hrvatska, kojeg su sačinjavali Milena Babić i Ljubomir Mikić, predstavnici Centra za mir - Vukovar te Siniša-Senad Musić, Sindirela Bobarić i Alen Beganović, članovi Romske organizacije mladih - ROM, realizirao je studijsku posjetu partnerskim organizacijama koje provode PGF projekte u Srbiji i Makedoniji.

Studijsko putovanje otpočelo je posjetom organizaciji Obrazovno-kulturna zajednica Romanipen u Kragujevcu, s čijim su predstavnicima, članovima i suradnicima održani susreti i sastanci 07. i 08. studenog. Tijekom ove posjete razgovoralo se o pružanju PGF podrške korisnicima kroz mehanizme PGF-a, ulozi partnera na projektu u dijelu promoviranja PGF aktivnosti na regionalnoj i nacionalnoj razini, komunikaciji s korisnicima, exit strategiji PGF podrške te mogućnostima suradnje između PGF partnera iz Srbije, Makedonije i Hrvatske u budućnosti.

U drugom dijelu studijskog putovanja, od 09. do 11. studenog, organizirane su posjete trima korisničkim organizacijama PGF Makedonija u Kumanovu - Nacionalni romski centar – NRC, Daja i CRZ DROM. Projektni tim posjetio je i partnersku organizaciju Makedonski centar za međunarodnu suradnju (MCMS) u Skoplju, gdje je održan zajednički sastanak PGF timova Hrvatske i Makedonije. Tijekom sastanka razgovaralo se izlaznoj strategiji PGF-a, planovima za održivost PGF projekta, ulogama partnerskih organizacija i njihovim aktivnostima, kapacitetima i oblicima podrške korisnicima te o strukturi Mehanizama PGF podrške.

Zadnjeg dana studijske posjete održan je sastanak u prostorijama organizacije InSoC (Inicijativa za socijalne promjene), gdje su se teme razgovora bavile mogućnostima za nastavak pružanja PGF podrške nakon završetka PGF projekta te mogućnostima suradnje kroz regionalne i partnerske projekte u budućnosti.

PUBLIKACIJE

Izvješće o dobrim/lošim praksama u međusektorskoj suradnji u provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020. na lokalnoj i regionalnoj razini

 

 

 

 

 

 

 

Provođenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. u 2014. godini - Rezultati alternativnog praćenja

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o provedbi alternativnog praćenja provođenja NSUR_Projekt zagovaranja uključivanja Roma

 

 

 

 

 

Korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova za uključivanje Roma_Vodič za lokalne vlasti

 

 

 

 

 

Podučavanje za rano učenje predškolski odgoj za različitost – referentni vodič

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj medijske odgovornosti u funkciji jačanja socijalne integracije Roma

 

 

 

 

 

 

 

Izvješće organizacija civilnog društva o provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma  i Akcijskog plana Desetljeća u Republici Hrvatskoj u 2012. i 2013. godini

 

 

 

 

 

 

 

Alternativno praćenje i zagovaranje provođenja NSUR 2013.-2020._Smjernice za lokalne romske aktiviste i predstavnike

 

 

 

 

 

 

 

Kratki vodič kroz ljudska prava za pripadnice nacionalnih manjina

 

Izvještaj za 2012. godinu - Koliko jednakosti? Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o suzbijanju diskriminacije

 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O IZMJENAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

 

Pravo na zastupljenost i na zapošljavanje nacionalnih manjina sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina – zakonski okvir te provedbeni planovi i akti

 

OTVORENI POZIV OCD-a NA SURADNJU S PUČKIM PRAVOBRANITELJEM NA IZRADI IZVJEŠĆA O POJAVAMA DISKRIMINACIJE ZA 2012. GODINU

 

OKRUGLI STOL - "ISKUSTVA U PROVEDBI ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI - ULOGA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE"

 

Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u suzbijanju diskriminacije

 

Pristup besplatnoj pravnoj pomoći za raseljena lica u zemljama Zapadnog Balkana; Pregled stanja u Bosni i Hercegovini,Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori