Vijesti - prosinac / decembar 2016. godine

 

 - 13. – 15. prosinac / decembar 2016. godine, Vrdnik (Srbija): Predstavnici Centra za mir Vukovar sudjelovali su u radu IV. završnog tematskog sastanka za 2016. godinu regionalne mreže nevladinih udruga iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Na sastanku je predstavljen nacrt prijedloga zajedničkog tematskog dokumenta kojim se analizira problem raseljenih osoba i održivost stambenih rješenja unutar postojećih nacionalnih modela stambenog zbrinjavanja, s naročitim osvrtom na Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP). Na sastanku su usvojeni zaključci i utvrđen daljnji plan rada izrade konačnog dokumenta kao i načinima predstavljanja dokumenta javnosti u 2017. godini.

Na sastanku se raspravljalo i o planiranju aktivnosti mreže u 2017. godini. Sastanak je održan u okviru programa pod nazivom „Razvoj mreže civilnog društva u regionu Zapadnog Balkana“ koji provodi Grupa 484 iz Beograda uz podršku Misije OSCE u Republici Srbiji.

PUBLIKACIJE

Izvješće o dobrim/lošim praksama u međusektorskoj suradnji u provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020. na lokalnoj i regionalnoj razini

 

 

 

 

 

 

 

Provođenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. u 2014. godini - Rezultati alternativnog praćenja

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o provedbi alternativnog praćenja provođenja NSUR_Projekt zagovaranja uključivanja Roma

 

 

 

 

 

Korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova za uključivanje Roma_Vodič za lokalne vlasti

 

 

 

 

 

Podučavanje za rano učenje predškolski odgoj za različitost – referentni vodič

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj medijske odgovornosti u funkciji jačanja socijalne integracije Roma

 

 

 

 

 

 

 

Izvješće organizacija civilnog društva o provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma  i Akcijskog plana Desetljeća u Republici Hrvatskoj u 2012. i 2013. godini

 

 

 

 

 

 

 

Alternativno praćenje i zagovaranje provođenja NSUR 2013.-2020._Smjernice za lokalne romske aktiviste i predstavnike

 

 

 

 

 

 

 

Kratki vodič kroz ljudska prava za pripadnice nacionalnih manjina

 

Izvještaj za 2012. godinu - Koliko jednakosti? Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o suzbijanju diskriminacije

 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O IZMJENAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

 

Pravo na zastupljenost i na zapošljavanje nacionalnih manjina sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina – zakonski okvir te provedbeni planovi i akti

 

OTVORENI POZIV OCD-a NA SURADNJU S PUČKIM PRAVOBRANITELJEM NA IZRADI IZVJEŠĆA O POJAVAMA DISKRIMINACIJE ZA 2012. GODINU

 

OKRUGLI STOL - "ISKUSTVA U PROVEDBI ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI - ULOGA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE"

 

Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u suzbijanju diskriminacije

 

Pristup besplatnoj pravnoj pomoći za raseljena lica u zemljama Zapadnog Balkana; Pregled stanja u Bosni i Hercegovini,Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori