Vijesti - siječanj/januar 2017. godine

 - 31. siječanj/januar 2017. godine, Zagreb: U utorak, 31. 1. 2017. u hotelu Panorama u Zagrebu održan je 2. sastanak Platforme za konzultacije i suradnju između romskih dionika, jedinica lokalne i regionalne samouprave i dionika iz javnih institucija na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Cilj sastanka je poticanje provedbe Nacionalne  strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. na lokalnoj i regionalnoj razini, unapređenje suradnje i usklađivanje djelovanja partnera i drugih dionika čije su aktivnosti usmjerene na poboljšanje socio-ekonomskog položaja Roma u Hrvatskoj i na njihovo uključivanje.

Na sastanku se okupilo osamdesetak osoba-članova romskih udruga, vijeća romske nacionalne manjine i izabranih predstavnika, predstavnika devet samouprava koje su uključene u provedbu projekta i relevantnih institucija s lokalne, područne i nacionalne razine.

Izlaganja su održali predstavnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, HZZ-a, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva kulture, Ministarstva unutarnjih poslova i Ureda pučke pravobraniteljice.

Sastanak je organiziran u okviru projekta „Poticanje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini“, kojeg provode Romsko nacionalno vijeće i Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć-Vukovar. Projekt je financiran sredstvima EU iz programa pretpristupne pomoći IPA 2012, putem Središnje agencije za financiranje i ugovaranje – SAFU. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

PUBLIKACIJE

Izvješće o dobrim/lošim praksama u međusektorskoj suradnji u provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020. na lokalnoj i regionalnoj razini

 

 

 

 

 

 

 

Provođenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. u 2014. godini - Rezultati alternativnog praćenja

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o provedbi alternativnog praćenja provođenja NSUR_Projekt zagovaranja uključivanja Roma

 

 

 

 

 

Korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova za uključivanje Roma_Vodič za lokalne vlasti

 

 

 

 

 

Podučavanje za rano učenje predškolski odgoj za različitost – referentni vodič

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj medijske odgovornosti u funkciji jačanja socijalne integracije Roma

 

 

 

 

 

 

 

Izvješće organizacija civilnog društva o provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma  i Akcijskog plana Desetljeća u Republici Hrvatskoj u 2012. i 2013. godini

 

 

 

 

 

 

 

Alternativno praćenje i zagovaranje provođenja NSUR 2013.-2020._Smjernice za lokalne romske aktiviste i predstavnike

 

 

 

 

 

 

 

Kratki vodič kroz ljudska prava za pripadnice nacionalnih manjina

 

Izvještaj za 2012. godinu - Koliko jednakosti? Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o suzbijanju diskriminacije

 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O IZMJENAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

 

Pravo na zastupljenost i na zapošljavanje nacionalnih manjina sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina – zakonski okvir te provedbeni planovi i akti

 

OTVORENI POZIV OCD-a NA SURADNJU S PUČKIM PRAVOBRANITELJEM NA IZRADI IZVJEŠĆA O POJAVAMA DISKRIMINACIJE ZA 2012. GODINU

 

OKRUGLI STOL - "ISKUSTVA U PROVEDBI ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI - ULOGA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE"

 

Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u suzbijanju diskriminacije

 

Pristup besplatnoj pravnoj pomoći za raseljena lica u zemljama Zapadnog Balkana; Pregled stanja u Bosni i Hercegovini,Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori