Vijesti - studeni/novembar 2017. godine

 

20. studenog/novembra 2017. godine, Vukovar: Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar potpisao je s Ministarstvom pravosuđa Republike Hrvatske Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za projekt pružanja primarne pravne pomoći iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu. Centar će u razdoblju od 20.11.2017. godine do 31.12.2017. godine provoditi projekt besplatne pravne pomoći pod nazivom „Pravna pomoć ranjivim i marginaliziranim skupinama 2017". Projekt je financiran i provodi se na temelju Odluke Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih fakulteta za rad pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Cilj projekta je omogućavanje pristupa sudskim i upravnim tijelima te ostvarivanje prava na primarnu pravnu pomoć pripadnicima ranjivih i marginaliziranih društvenih skupina. Korisnici projekta primarne pravne pomoći su građani slabog imovnog stanja te ranjive i marginalizirane skupine građana, a naročito: nezaposlene osobe, pripadnici nacionalnih manjina i manjina općenito, socijalno ugrožene osobe, žrtve obiteljskog nasilja, umirovljenici, primatelji socijalne skrbi, mladi, osobe s invaliditetom i osobe starije dobi.

Aktivnost projekta je pružanje besplatne primarne pravne pomoći građanima u ostvarivanju i zaštiti pojedinačnih prava u slijedećim pravnim područjima: mirovinsko i zdravstveno osiguranje, socijalna skrb, radno pravo, statusna prava, zaštita prava djece, zaštita od nasilja u obitelji, nasljedno pravo, prava nezaposlenih, stambeno zbrinjavanje i drugo.

Više o svemu na web stranici Centra u rubrici "Besplatna pravna pomoć".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIKACIJE

Izvješće o dobrim/lošim praksama u međusektorskoj suradnji u provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020. na lokalnoj i regionalnoj razini

 

 

 

 

 

 

 

Provođenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. u 2014. godini - Rezultati alternativnog praćenja

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o provedbi alternativnog praćenja provođenja NSUR_Projekt zagovaranja uključivanja Roma

 

 

 

 

 

Korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova za uključivanje Roma_Vodič za lokalne vlasti

 

 

 

 

 

Podučavanje za rano učenje predškolski odgoj za različitost – referentni vodič

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj medijske odgovornosti u funkciji jačanja socijalne integracije Roma

 

 

 

 

 

 

 

Izvješće organizacija civilnog društva o provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma  i Akcijskog plana Desetljeća u Republici Hrvatskoj u 2012. i 2013. godini

 

 

 

 

 

 

 

Alternativno praćenje i zagovaranje provođenja NSUR 2013.-2020._Smjernice za lokalne romske aktiviste i predstavnike

 

 

 

 

 

 

 

Kratki vodič kroz ljudska prava za pripadnice nacionalnih manjina

 

Izvještaj za 2012. godinu - Koliko jednakosti? Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o suzbijanju diskriminacije

 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O IZMJENAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

 

Pravo na zastupljenost i na zapošljavanje nacionalnih manjina sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina – zakonski okvir te provedbeni planovi i akti

 

OTVORENI POZIV OCD-a NA SURADNJU S PUČKIM PRAVOBRANITELJEM NA IZRADI IZVJEŠĆA O POJAVAMA DISKRIMINACIJE ZA 2012. GODINU

 

OKRUGLI STOL - "ISKUSTVA U PROVEDBI ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI - ULOGA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE"

 

Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u suzbijanju diskriminacije

 

Pristup besplatnoj pravnoj pomoći za raseljena lica u zemljama Zapadnog Balkana; Pregled stanja u Bosni i Hercegovini,Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori