POTICANJE PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI

 Romsko nacionalno vijeće iz Zagreba, u partnerstvu s Centrom za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar, započelo je 4. studenog 2015. godine provedbu projekta „Poticanje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini“.

Provedba projekta financirana je sredstvima EU iz programa pretpristupne pomoći IPA 2012, u okviru poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava“ (broj objave: EuropeAid/135875/ID/ACT/HR), putem Središnje agencije za financiranje i ugovaranje - SAFU, kao ugovornog tijela u Republici Hrvatskoj. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 99.360,74 EUR.

Osnovni cilj projekta je poticanje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. na lokalnoj i regionalnoj razini, dok specifični ciljevi uključuju odgovarajuće jačanje kapaciteta izabranih vijeća i predstavnika te organizacija civilnog društva romske nacionalne manjine u jedinicama samouprave; poticanje i jačanje dijaloga i kvalitetnije suradnje između romskih dionika i predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te odgovarajućih javnih institucija; te jačanje rada lokalnih i regionalnih međusektorskih povjerenstava za praćenje provedbe Nacionalne strategije.

Ključne aktivnosti projekta su:
▪ izgradnja kapaciteta vijeća i predstavnika romske nacionalne manjine i romskih organizacija civilnog društva za suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave;
▪ razvoj i / ili jačanje suradnje između lokalnih i regionalnih romskih dionika i dionika iz javnog sektora;
▪ zagovaranje i razvoj međusektorske suradnje u provedbi NSUR na lokalnoj i regionalnoj te nacionalnoj razini;
▪ komunikacija s javnošću i osiguravanje vidljivosti projekta;
▪ praćenje i evaluacija projekta.

Projekt će se provoditi do veljače 2017. godine na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske, Koprivničko-križevačke i Zagrebačke županije, uz uključivanje i sudjelovanje 8 – 12 jedinica samouprave u kojima su, na izborima održanim u svibnju 2015. godine., izabrana vijeća ili pojedinačni predstavnici romske nacionalne manjine.

Organizacija nositelj projekta:

Romsko nacionalno vijeće
Ilica 215
10 000 Zagreb
tel:
fax:
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.romi.hr

Kontakt osoba:
Bibijana Papo, voditeljica projekta


Partnerska organizacija:

Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć - Vukovar
Fra Antuna Tomaševića 32
32 000 Vukovar
tel: 032 413-319; 413-317
fax: 032 413-319; 413-317
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.center4peace.org

 

PUBLIKACIJE

Izvješće o dobrim/lošim praksama u međusektorskoj suradnji u provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020. na lokalnoj i regionalnoj razini

 

 

 

 

 

 

 

Provođenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. u 2014. godini - Rezultati alternativnog praćenja

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o provedbi alternativnog praćenja provođenja NSUR_Projekt zagovaranja uključivanja Roma

 

 

 

 

 

Korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova za uključivanje Roma_Vodič za lokalne vlasti

 

 

 

 

 

Podučavanje za rano učenje predškolski odgoj za različitost – referentni vodič

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj medijske odgovornosti u funkciji jačanja socijalne integracije Roma

 

 

 

 

 

 

 

Izvješće organizacija civilnog društva o provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma  i Akcijskog plana Desetljeća u Republici Hrvatskoj u 2012. i 2013. godini

 

 

 

 

 

 

 

Alternativno praćenje i zagovaranje provođenja NSUR 2013.-2020._Smjernice za lokalne romske aktiviste i predstavnike

 

 

 

 

 

 

 

Kratki vodič kroz ljudska prava za pripadnice nacionalnih manjina

 

Izvještaj za 2012. godinu - Koliko jednakosti? Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o suzbijanju diskriminacije

 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O IZMJENAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

 

Pravo na zastupljenost i na zapošljavanje nacionalnih manjina sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina – zakonski okvir te provedbeni planovi i akti

 

OTVORENI POZIV OCD-a NA SURADNJU S PUČKIM PRAVOBRANITELJEM NA IZRADI IZVJEŠĆA O POJAVAMA DISKRIMINACIJE ZA 2012. GODINU

 

OKRUGLI STOL - "ISKUSTVA U PROVEDBI ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI - ULOGA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE"

 

Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u suzbijanju diskriminacije

 

Pristup besplatnoj pravnoj pomoći za raseljena lica u zemljama Zapadnog Balkana; Pregled stanja u Bosni i Hercegovini,Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori