PROJEKT ZA ZAGOVARANJE UKLJUČIVANJA ROMA

 

Projekt za zagovaranje uključivanja Roma“ provode Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar, Institut STINE iz Splita i Udruga romskog prijateljstva LUNA iz Belog Manastira

„Projekt za zagovaranje uključivanja Roma“ sufinanciran je od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, kroz program darovnice Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine, u okviru IPA IV. komponente „Razvoj ljudskih potencijala“. Ugovorno tijelo je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Posredničko tijelo razine 2, Odjel za programe Europske unije.

Projekt je usmjeren na Rome kao jednu od najisključenijih i najdiskriminiranijih društvenih skupina u Republici Hrvatskoj. Projekt će trajati 18 mjeseci a se provodi na području 5 župnnija: Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Sisačko-moslavačke, Koprivničko-križevačke i Međimurske županije. Ukupna vrijednost projekta je 97.904,42 Eur, od čega se iz programa IPA sufinancira 85%.

Projekt se sastoji od tri osnovne komponente: (1) Razvoj kapaciteta romskih organizacija civilnog društva i predstavnika zajednice za praćenje i zagovaranje; (2) Praćenje i zagovaranje usmjereno na provedbu mjera za uključivanje Roma; te (3) Vidljivost tema i pitanja uključivanja Roma u Hrvatskoj.

Kontakt osobe:
Centar za mir - Vukovar: Milena Babić, Voditeljica projekta, mob: +385 (0)99 2730 230; tel/fax: +385 (0)32 413 317, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Institut STINE: Stojan Obradović, Koordinator (STINA), mob: +385 (0)98 423 392tel/fax: +385 (0)21 488 945, +385 (0)21 488 936, +385 (0)21 321 421, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Udruga romskog prijateljstva Luna: Silvija Bošnjak, Koordinatorica (LUNA), mob: +385 (0)99 25 38 550, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Duško Kostić, Predsjednik udruge, mob: +385 (0)95 528 57 53, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Strukturni fondovi: www.strukturnifondovi.hr
Operativni program za razvoj ljudskih potencijala: www.ljudski-potencijali.hr

Nositelj projekta:
Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar
Fra. Antuna Tomaševića 32
32000 Vukovar, Hrvatska
Tel: +385 (0)32 413 317 ; 413 319
Fax: +385 (0)32 413 317
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.center4peace.org

Predsjednica Udruge: Ankica Mikić
Voditeljica Projekta: Milena Babić
Ekspert za monitoring i zagovaranje: Branislav Tekić
Asistentica na projektu: Ivana Juričević
Voditeljica financija i knjigovodstva: Danka Katanić

Partneri:

Institut saveza za tranzicijska istraživanja i nacionalnu edukaciju
Šetalište Bačvice 10, 21000 Split, Hrvatska
Tel/fax: +385 (0)21 321 421, 488 945, 488 936
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.stina.hr

Koordinator (STINA): Stojan Obradović

Udruga romskog prijateljstva ¨LUNA“
Kralja Zvonimira 66
31300 Beli Manastir, Hrvatska
Tel./fax +385 (0)31 700 173
Mob:+ 385 98 95 75 010
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Predsjednik Udruge: Duško Kostić
Koordinator (LUNA): Silvija Bošnjak

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Strukturni fondovi: http://www.strukturnifondovi.hr/
Operativni program za razvoj ljudskih potencijala: http://www.ljudskipotencijali.hr/

Sadržaj ove web stranice i na njoj objavljenih materijala isključiva je odgovornost nositelja projekta Centra za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar.

PUBLIKACIJE

Izvješće o dobrim/lošim praksama u međusektorskoj suradnji u provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020. na lokalnoj i regionalnoj razini

 

 

 

 

 

 

 

Provođenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. u 2014. godini - Rezultati alternativnog praćenja

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o provedbi alternativnog praćenja provođenja NSUR_Projekt zagovaranja uključivanja Roma

 

 

 

 

 

Korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova za uključivanje Roma_Vodič za lokalne vlasti

 

 

 

 

 

Podučavanje za rano učenje predškolski odgoj za različitost – referentni vodič

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj medijske odgovornosti u funkciji jačanja socijalne integracije Roma

 

 

 

 

 

 

 

Izvješće organizacija civilnog društva o provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma  i Akcijskog plana Desetljeća u Republici Hrvatskoj u 2012. i 2013. godini

 

 

 

 

 

 

 

Alternativno praćenje i zagovaranje provođenja NSUR 2013.-2020._Smjernice za lokalne romske aktiviste i predstavnike

 

 

 

 

 

 

 

Kratki vodič kroz ljudska prava za pripadnice nacionalnih manjina

 

Izvještaj za 2012. godinu - Koliko jednakosti? Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o suzbijanju diskriminacije

 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O IZMJENAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

 

Pravo na zastupljenost i na zapošljavanje nacionalnih manjina sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina – zakonski okvir te provedbeni planovi i akti

 

OTVORENI POZIV OCD-a NA SURADNJU S PUČKIM PRAVOBRANITELJEM NA IZRADI IZVJEŠĆA O POJAVAMA DISKRIMINACIJE ZA 2012. GODINU

 

OKRUGLI STOL - "ISKUSTVA U PROVEDBI ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI - ULOGA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE"

 

Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u suzbijanju diskriminacije

 

Pristup besplatnoj pravnoj pomoći za raseljena lica u zemljama Zapadnog Balkana; Pregled stanja u Bosni i Hercegovini,Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori