Publikacije

Korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova za uključivanje Roma_Vodič za lokalne vlasti, Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar, 2015.

Alternativno praćenje i zagovaranje provođenja NSUR 2013.-2020._Smjernice za lokalne romske aktiviste i predstavnike, Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar, svibanj/maj 2014.

Kratki vodič kroz ljudska prava za pripadnice nacionalnih manjine, Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar, prosinac/decembar 2013.

The Law on Combating Discrimination  -  A new  framework, opportunities  and  challenges  for  the  protection  of  the rights of national minorities in Croatia, Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar, studeni/novembar 2010.

Prijevod: Minority Rights Group International: Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina – Prilike za nevladine organizacije i manjine, Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć - Vukovar, studeni / novembar 2009

Prijevod: Izvještaj: Poticanje promjena? Manjine jugoistočne Europe u izvještajima EU o napretku, Minority Rights Group International i Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć - Vukovar, prosinac / decembar 2008.

Republika Hrvatska: Izbjegli i raseljeni bivši nositelji stanarskih prava - Osvrt na pristup stečenim pravima i stambeno zbrinjavanje manjinskih povratnika u 2008., Koalicija za promociju i zaštitu ljudskih prava, listopad / oktobar 2008.

Prijevod: Zagovaranje manjinskih prava u Europskoj Uniji: Vodič za NVO-e u jugoistočnoj Europi; Minority Rights Group International i Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć - Vukovar, ožujak / mart 2008.

Ostvarivanje prava na službenu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i podrucne (regionalne) samouprave i programi na jezicima nacionalnih manjina na Hrvatskoj radio-televiziji, Koalicija za promociju i zaštitu ljudskih prava, prosinac / decembar 2006.

Izazovi trajnom rješavanju izbjegličke problematike u Republici Hrvatskoj – Provedba Sarajevske ministarske deklaracije o regionalnom povratku izbjeglica; Koalicija za promociju i zaštitu ljudskih prava, srpanj / jul 2006.

Problematika etnički motiviranih incidenata u Republici Hrvatskoj; Koalicija za promociju i zaštitu ljudskih prava, svibanj / maj 2006.

Analiza: Aneks G. Ugovoru o pitanjima sukcesije: Regionalni mehanizam za rješavanje imovinsko-pravnih pitanja i priznavanje stečenih prava izbjeglica i raseljenih osoba na području bivše Jugoslavije; Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć - Vukovar, ožujak / mart 2006.

Ostvarivanje prava na obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina na materinskom jeziku i pismu u istočnoj Hrvatskoj; Koalicija za promociju i zaštitu ljudskih prava, ožujak / mart 2006.

Prijevod mikro studije: Hrvatska: Izazovi održivom povratku izbjeglih građana srpske nacionalnosti; Minority Rights Group International i Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć - Vukovar, veljača / februar 2006.

Ostvarivanje prava na zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim, upravnim i pravosudnim tijelima, s naglaskom na problematiku prikupljanja podataka o etničkoj / manjinskoj pripadnosti; Koalicija za promociju i zaštitu ljudskih prava, siječanj / januar 2006.

PUBLIKACIJE

Izvješće o dobrim/lošim praksama u međusektorskoj suradnji u provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020. na lokalnoj i regionalnoj razini

 

 

 

 

 

 

 

Provođenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. u 2014. godini - Rezultati alternativnog praćenja

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o provedbi alternativnog praćenja provođenja NSUR_Projekt zagovaranja uključivanja Roma

 

 

 

 

 

Korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova za uključivanje Roma_Vodič za lokalne vlasti

 

 

 

 

 

Podučavanje za rano učenje predškolski odgoj za različitost – referentni vodič

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj medijske odgovornosti u funkciji jačanja socijalne integracije Roma

 

 

 

 

 

 

 

Izvješće organizacija civilnog društva o provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma  i Akcijskog plana Desetljeća u Republici Hrvatskoj u 2012. i 2013. godini

 

 

 

 

 

 

 

Alternativno praćenje i zagovaranje provođenja NSUR 2013.-2020._Smjernice za lokalne romske aktiviste i predstavnike

 

 

 

 

 

 

 

Kratki vodič kroz ljudska prava za pripadnice nacionalnih manjina

 

Izvještaj za 2012. godinu - Koliko jednakosti? Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o suzbijanju diskriminacije

 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O IZMJENAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

 

Pravo na zastupljenost i na zapošljavanje nacionalnih manjina sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina – zakonski okvir te provedbeni planovi i akti

 

OTVORENI POZIV OCD-a NA SURADNJU S PUČKIM PRAVOBRANITELJEM NA IZRADI IZVJEŠĆA O POJAVAMA DISKRIMINACIJE ZA 2012. GODINU

 

OKRUGLI STOL - "ISKUSTVA U PROVEDBI ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI - ULOGA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE"

 

Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u suzbijanju diskriminacije

 

Pristup besplatnoj pravnoj pomoći za raseljena lica u zemljama Zapadnog Balkana; Pregled stanja u Bosni i Hercegovini,Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori